Odi Resort andmekaitsetingimused


Klientide paremaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Odi Resort klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. 

Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. 


Odi Resort ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress). 


Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Smoobu GmbH hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist. 

Stripe Connect ja PayPal on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. 


Broneerimismootorit vahendaval ettevõttel Smoobu GmbH-l on õigus edastada kliendi isikuandmeid Odi Resort volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. Odi Resort vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Odi Resorti isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Odi Resort, e-posti aadress info@odiresort.ee.

Muude andmete kogumine – kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Odi Resorti broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks. 


Smoobu GmbH (broneerimismootorit vahendav ettevõte ja haldur) ja Odi Resort säilitavad isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, aga mitte kauem kui 7 aastat peale teie tellimusel märgitud lahkumise kuupäeva. Existential Holiday OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning Smoobu GmbH edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale (Stripe Connect, Paypal). Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust e-postil info@odiresort.ee


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused – broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Odi Resorti kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@odiresort.ee